Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

ladymoonlady
22:00
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:59
D: No szczęścia w kartach nie mam, ale za to w miłości jest.
O: Ja w gruncie rzeczy nie miałam nigdy szczęścia w obu kwestiach
D:Miałaś szczęście do mnie.

Bez słów. Kocham.
ladymoonlady
21:53
5348 0ac7
Reposted fromslodziak slodziak viaSkydelan Skydelan
21:52
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:52
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:51
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSkydelan Skydelan

October 31 2017

ladymoonlady
23:23
Jeżeli własne doświadczenia i błędy nie nauczą nas mądrości, to co nas nauczy? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
23:23
23:23
ladymoonlady
23:21
6456 b0e9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapozakontrola pozakontrola
23:20
4483 56bf 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
23:19
2658 1a46
Reposted fromprblms prblms viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
23:19
ladymoonlady
23:18
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
23:18
4021 ffcc
Reposted fromwogniu wogniu viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
23:16
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
23:16
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viapozakontrola pozakontrola

August 26 2017

ladymoonlady
23:25
Czemu uważasz, że jesteś słaba psychicznie i sobie nie radzisz? Zobacz ile życia już przeżyłaś, ile przetrwałaś, z iloma rzeczami sobie poradziłaś. Dorosłość jest bardzo trudna i każdy potrzebuje czasu, żeby się jej nauczyć, nie jesteś w tym sama i nie jesteś słaba.
— Mama
Reposted byPaintedinredkingavonschabertbeautyandthebeatupintheskywiecznoscicziczilavendovahesiamelashameonyoubitch
ladymoonlady
23:14
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaSalute Salute
ladymoonlady
23:14
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl