Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

ladymoonlady
21:39
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
może ja jestem pierdolnięta po prostu.  to zawsze jakaś opcja.  bardziej lub mniej realna (w zależności od nastroju) ale wciąż.  emocjonalne huśtawki męczą.  czasem ucieczka, to jedyny ratunek. ale podobno nie da się uciec od siebie samego.  ICO?ICHUJ.he.  
— xxx
ladymoonlady
21:39
2732 2265
Reposted fromursa-major ursa-major viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:38
2870 d8ef
Reposted fromursa-major ursa-major viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:38
3016 4831
Reposted fromursa-major ursa-major viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:38
2451 d4de 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
21:38
2559 2e90
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
21:33
5048 8f60
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:33
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:33
9784 50f1
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
21:33
3980 4e1b 500
Reposted fromtruskawkowo truskawkowo viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:32
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:31

Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, 
że trzeba Ci to czasem przypominać: potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.

— Jonasz Kofta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
21:31
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viaSkydelan Skydelan
21:31
0711 3d60 500

nadi-kon:

Paterson (2016) dir. Jim Jarmusch

April 19 2017

18:40
18:40
5763 c389 500
Reposted fromunco unco viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
18:39
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
18:39
4175 3ef9 500
Reposted fromcvlamity cvlamity viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl