Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

ladymoonlady
18:32

Załóż zeszyt

Zeszyt lekcji – za każdym razem, kiedy popełnisz błąd, upadniesz, kiedy coś Ci się nie uda lub poniesiesz porażkę, znajdź przynajmniej 5 rzeczy, których się nauczyłeś z danej sytuacji. Zapisz je, odetchnij i wróć do działania.
ladymoonlady
18:32
Zastanów się teraz, czego chcesz w życiu. Po raz któryś z kolei pomyśl o tym, co dałoby Ci szczęście, zadowolenie i nastrajałoby się pozytywnie. Kiedy uznasz, że osiągnąłeś sukces? Przypomnij sobie. Zamknij oczy, wyobraź sobie to, co jest spełnieniem Twoich marzeń, nawet jeśli to szalone pomysły wciąż odkładane na później. Masz to, prawda? Teraz pomyśl o jednej podstawowej rzeczy: nigdy nie będzie idealnych okoliczności na zrobienie kroku w stronę tych marzeń. Może właśnie teraz dysponujesz odpowiednią ilością czasu, aby to zrobić, kto wie? Kto wie, co cudownego możesz zrobić w swoim życiu jeśli zaczniesz działać właśnie dziś – intensywnie, z pasją, bezkompromisowo. Z wiarą, że masz w sobie wszystko, co potrzebne do urzeczywistnienia celu.
Zaryzykuj. Zamknij w szafie wszystkie wymówki, odpowiednie momenty, wątpliwości, niepewność i niezadowolenie. Zatrzaśnij drzwi za kompleksami, niedoskonałością, nieidealnym stanem konta czy wciąż trwającymi studiami. Właśnie teraz rusz z miejsca – zrób coś, co Cię przeraża, ale wiąże się z Twoim planem. Podejmij ryzyko nawet wtedy, gdy nie jesteś w stu procentach przygotowany. Nie pozwól na to, aby wieczne oczekiwanie na dobry moment stało się Twoim niszczącym nawykiem, który nie pozwala Ci żyć Twoim życiem
ladymoonlady
18:04
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan

May 15 2017

ladymoonlady
22:03
ladymoonlady
22:02
Bo wiecie, co jest prawdziwym problemem w związku? Brak szacunku. Agresja. Zazdrość. Nieufność. Przemoc. Wyzysk i niesprawiedliwość, rutyna, brak zainteresowania i czasu. Ale nie romantyzm czy jego brak. Wspólne życie to przede wszystkim wzajemne wsparcie, ciepło i ogromne pokłady miłości, wierności i cierpliwości. To poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Świadomość tego, że znalazło się przy kimś swój dom. To pewność jutra, brak strachu. Wspólne cele, marzenia i pragnienia, ale też świadomość wzajemnych potrzeb i nieprzeciętne pragnienie zaspokajania ich.
http://www.wyrwanezkontekstu.pl/relacje/alfabet-udanego-zwiazku-r-jak-romantyzm/
Reposted fromheartbreak heartbreak viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:02
3817 2a0b
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:02
Reposted fromfourstrings fourstrings viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:01
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:01
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:59
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:59
8097 8182
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:47
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:47
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
21:46
6526 1e41 500
Reposted fromlaluna laluna viaSkydelan Skydelan

May 01 2017

ladymoonlady
21:42
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:42
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:40
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
ladymoonlady
21:39
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
ladymoonlady
21:39
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viapozakontrola pozakontrola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl