Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

ladymoonlady
22:44
ladymoonlady
22:42
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
22:42
Pamiętaj o swojej niepowtarzalności. Sporządź listę wszystkich rzeczy, które czynią Cię kimś wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju, tych cech, które masz do zaoferowania innym. Na przykład osoba nieśmiała może zaoferować gadatliwej to, że będzie dobrym słuchaczem. Poznaj źródła swej osobistej siły.
ladymoonlady
22:40
Jeżeli w miarę upływu czasu czujesz się coraz bardziej zakochany, czujesz się jednocześnie coraz słabszy. A do tego nie wolno ci dopuścic.
— ''wrócę po Ciebie''
Reposted fromSalute Salute
22:40
7358 0323
Reposted frommrautyna mrautyna viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
22:40
Chcę być tą jedną jedyną. Twoją wybranką, bez której nie potrafisz żyć, od której rano odrywasz się niechętnie, a wieczorem pędzisz do niej jak na skrzydłach. Nie mogę być trzymanym w rezerwie elementem planu B ani nagrodą pocieszenia
— Jane Sigaloff
Reposted fromswojszlak swojszlak viapozakontrola pozakontrola

March 06 2017

ladymoonlady
01:08
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
01:08
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany
Reposted fromviolet-hill violet-hill viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
01:07
While you were sitting in the backseat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you, and I never told you til just now.
Reposted bycomiendoliricapinkcacaoo

March 05 2017

ladymoonlady
12:41
Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
Reposted bypozakontrola pozakontrola

March 03 2017

ladymoonlady
23:01
6695 ead1
Reposted fromopenheart openheart viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
23:01
4747 3b40
Reposted frommixtura mixtura viaSalute Salute
ladymoonlady
23:00
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromflorentyna florentyna viamadeliine madeliine
ladymoonlady
22:59
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted fromnonserviam nonserviam viaSalute Salute
ladymoonlady
22:59
Nie możesz się bać przekraczać swoich granic, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSalute Salute
ladymoonlady
22:59
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSalute Salute
ladymoonlady
22:59
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapozakontrola pozakontrola

February 23 2017

ladymoonlady
23:48
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
23:47
23:44
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl