Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2017

ladymoonlady
22:03
ladymoonlady
22:02
Bo wiecie, co jest prawdziwym problemem w związku? Brak szacunku. Agresja. Zazdrość. Nieufność. Przemoc. Wyzysk i niesprawiedliwość, rutyna, brak zainteresowania i czasu. Ale nie romantyzm czy jego brak. Wspólne życie to przede wszystkim wzajemne wsparcie, ciepło i ogromne pokłady miłości, wierności i cierpliwości. To poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Świadomość tego, że znalazło się przy kimś swój dom. To pewność jutra, brak strachu. Wspólne cele, marzenia i pragnienia, ale też świadomość wzajemnych potrzeb i nieprzeciętne pragnienie zaspokajania ich.
http://www.wyrwanezkontekstu.pl/relacje/alfabet-udanego-zwiazku-r-jak-romantyzm/
Reposted fromheartbreak heartbreak viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:02
3817 2a0b
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:02
Reposted fromfourstrings fourstrings viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:01
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
22:01
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:59
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:59
8097 8182
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:47
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:47
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
21:46
6526 1e41 500
Reposted fromlaluna laluna viaSkydelan Skydelan

May 01 2017

ladymoonlady
21:42
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy
— Beata Pawlikowska
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:42
0120 3da6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
ladymoonlady
21:40
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
ladymoonlady
21:39
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
ladymoonlady
21:39
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viapozakontrola pozakontrola
ladymoonlady
21:39
może ja jestem pierdolnięta po prostu.  to zawsze jakaś opcja.  bardziej lub mniej realna (w zależności od nastroju) ale wciąż.  emocjonalne huśtawki męczą.  czasem ucieczka, to jedyny ratunek. ale podobno nie da się uciec od siebie samego.  ICO?ICHUJ.he.  
— xxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl